ERILENS s.r.o.  e-shop divize REHA   berle, hole, zdravotnický materiál 

REKLAMAČNÍ ŘÁD » Záruční podmínky
Záruční podmínky

Kupující je povinen aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@erilens.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Místem pro uplatnění reklamace je:

ERILENS s.r.o.
Papírenská 114/5
160 00  Praha 6 

Záruka se nevztahuje na opotřebení berle způsobené jejím obvyklým užíváním, podle §619, odstavec 2, zákona č. 136/2002 Sb.